Dombrecht Jan BV

Sanitair - verwarming - installatie - onderhoud - herstellingen

Wettelijk verplicht onderhoud in Vlaanderen voor gas- en mazoutinstallaties
Gasvormige brandstoffen 2 jaarlijks
Vloeibare brandstoffen jaarlijks
Erkenningsnummer vloeibare brandstoffen TV 15013
Erkenningsnummer gasvormige brandstoffen GV 04217